• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zevenbeek Stad en Server Regels!

Beste Roleplayer,

Wij hebben de Zevenbeek Roleplay regels vernieuwd op 29-04-2020
Deze regels zijn gebasseerd op 1,5 jaar ervaring op FiveM Roleplay server voorziening gebied.

Voor tijden lang hebben wij een dusdanige lijst met Roleplay Regels opgesteld welke uiteindelijk "omslachtig" zijn gebleken. Daarom hebben wij de regels herzien met nieuwe inzichten, visies en doelen.

> Allereerst een aantal begrippen:

- RP -> Dit betekent RolePlay, dit zijn we hier bij Zevenbeek aan het doen.
- OOC -> Out of Character. Dit zijn dingen die dus buiten de Roleplay om gebeuren.
- IC > In Character. Dit zijn dingen die dus binnen de Roleplay gebeuren.
- VDM -> Vehicle Deathmatch. Zonder aanleiding mensen doodrijden.
- RDM -> Random Deathmatch. Zonder aanleiding of RP iemand vermoorden. (mes, knuppel of slaan)
- Deathmatch -> Zonder aanleiding mensen doodschieten.
- FailRP -> Slechte of niet kloppende roleplay waarbij iemand daadwerkelijk wordt benadeeld.
- Frituurtaal -> Op het moment dat je in de stad bent, over Out Of Character zaken praten

Ten alle tijden dient men zich behoorlijk te gedragen op onze openbare kanalen. Dit betreft dus in de server en op Discord.
Met behoorlijk bedoelen wij:
- Respect naar anderen;
- Fatsoenlijk taalgebruik;
- Niet schelden;
- De juiste kanalen gebruiken voor hetgeen wat je nodig hebt;
- Niet onnodig management, developers en andere hulp kanalen aanspreken;

> Permanente Bans
Allereerst, de "Non Appealable" bans. Deze bans gaan we dus nooit terug draaien, en zijn altijd permanent:
- Hacking/Cheating - Een menu hebben waarmee zaken ingespawned kunnen worden;
- Software gebruiken waardoor er iets aangepast wordt in de game behalve een Visual Pack;
(Hier geldt ook onder: Mods/Trainers/Cheat Engine)

Bij een aanvankelijk nieuwe speler zien wij het als "Niet voor de Roleplay komen, en dus een "permaban" voor onderstaande zaken:
- Schelden met het K woord (ziekte)
- Discriminatie/Racisme

> Bepaalde tijd Ban
Een bepaalde tijd ban is ook niet appealable. Ben je gebanned voor een bepaalde tijd, dan dien je deze uit te zitten. Deze zullen dan ook niet behandeld worden in de ban appeals.
- Schelden met het K woord (ziekte)
- Discrimineren/Racisme
- VDM / RDM / Fail RP
- OOC Praten ingame, of in de IC kanalen op Discord

Verder kunnen we het niet benoemen, maar "gebruik je gezonde verstand". Als je zelf al het gevoel hebt van: "Dit kan niet door de beugel", doe het dan ook niet!

Een bepaalde tijd ban kan aan de hand van het vergrijp liggen op een uur, een dag, 3 dagen, 7 dagen en een maand. Wij gaan er van uit dat mensen leren van fouten en dat wanneer ze weer op Zevenbeek willen spelen, ze hun gedrag dermate aanpassen dat het niet meer zal gebeuren. Gebeurd het dan toch, dan wordt er een permanente ban gegeven.

Het is dus zo dat een hoop bans "Non Appealable" zijn. Mocht je het echt niet eens zijn met een verbanning, dan kun je dat aangeven via een ban appeal op www.zevenbeek.nl. Verwacht niet dat deze binnen een zeer korte tijd is afgehandeld. Wij behandelen deze zodra daar tijd voor is, en zodra allles besproken is.

> Roleplaying an sich
Wij verwachten van de mensen die inloggen bij ons op de server, dat zij bewust kiezen voor Roleplay. Dit houdt in dat GTA achtige praktijken op andere servers, dan wel op de globale GTA Online uitgevoerd mogen worden, maar niet bij ons.

- Niet zomaar mensen doodrijden (Vehicle Deathmatch)
- Niet zomaar in het rond gaan schieten (Random Deathmatch)
- Je houd je aan de regels, dan wel aan de verkeersregels
- Je volgt aanwijzingen van admins en management op

> OOC in de "Stad"
Wij hebben in Zevenbeek de /ooc functie uit staan. Voor eventuele noodgevallen kun je /looc gebruiken. Dit zal directe mensen in jouw omgeving bereiken. Misbruik dit niet! Dit betekent dat de /looc functie gebruikt mag worden als je bijvoorbeeld:
- Binnen de roleplay als je iets niet weet (bijvoorbeeld hoe je je ID geeft);
- Binnen de roleplay als je bijvoorbeeld vroegtijdig weg moet;

Vragen met betrekking tot de RP, of als je vast zit o.i.d., dien je een Report aan te maken via /report.

Verkeerd gebruik zal bestraft worden met een warn. Na de 2de waarschuwing zullen wij bij een overtreding direct overgaan tot verwijdering voor een bepaalde tijd. Mocht het daarna nog een keer gebeuren, zal er overgegaan worden naar onbepaalde tijd.

> Schelden en grof taalgebruik
Ja, het kan bij je character horen dat deze scheld. Maar houd wel rekening met anderen.
Bepaalde woorden zijn sociaal totaal niet verantwoord en zullen dan ook niet getolereerd worden.
Respectloosheid hierin zal direct worden bestraft. Hier geldt een zero tolerance beleid.

Ditzelfde geldt voor respectloosheid op basis van gender. Dus respectloosheid naar specifiek mannen of specifiek vrouwen. Eenieder in Zevenbeek moet zich altijd op zijn/haar gemak kunnen voelen.
Mocht het zo zijn dat er een Roleplay "Te Ver" gaat, dan kan de persoon "OKLAHOMA" in voice of in /LOOC aangeven. Hiermee dient de betreffende Roleplay afgebroken te moeten worden. Degene die OKLAHOMA aangeeft, moet dit uiteraard wel gegrond doen. Dus niet omwille van dat je het simpelweg ergens niet mee eens bent. Het gaat er daadwerkelijk om: "Voel je je niet gemakkelijk in bepaalde RP, dan kun je OKLAHOMA" aangeven. Uiteraard geldt dit voor zowel vrouwen, als voor mannen! Mocht er iemand zich hier niet aan houden, kun je /report doen in het tekstvak. Een admin zal je zo snel mogelijk komen helpen!

``` ```
> 1.*** Basisregels ***

Het breken van de basisregels zal vaak worden afgedaan met een "aanspreking". Dus je doet iets verkeerd, wij of de community spreekt je aan, en wij gaan er vanuit dat het dan niet meer gebeurd. Wij gaan er van uit dat eenieder binnen Zevenbeek al deze regels heeft gelezen.
Mocht je er "schijt" aan hebben, dan zullen we daar gepaste maatregelen voor treffen in de vorm van een verbanning. Dit kan voor bepaalde tijd zijn voor een lichte overtreding, of permanent zijn als je gewoon letterlijk alles aan je laars lapt.

> 1.1 Vehicle Deathmatch
Dit is ook bekend als VDM en is tegen de regels van Zevenbeek.
Wij verstaan onder VDM een voertuig gebruiken als wapen. Zoals bijvoorbeeld mensen overrijden (Spelers, dan wel NPC's). Het overtreden van de VDM regels zullen worden bestraft met een verwijdering en verbanning van de server.
Uiteraard is een vorm van VDM wel toegestaan als dit binnen de Roleplay valt. Maar dit is een serieuze dunne lijn en zul je wel goed moeten kunnen verantwoorden om hier onder uit te komen. In de praktijk betekent het dus dat het dus niet toegestaan is!

Op het moment dat dit gebeurd, kun je dus een /report doen. Een admin zal bepalen of het een VDM is, of dat het "Roleplay" is. Het is dus niet de bedoeling dat je het zelf gaat lopen roepen!

> 1.2 Random Deathmatch
Dit is ook bekend als RDM en is tegen de regels van Zevenbeek.
Dit is bij ons bekend als het zomaar schieten op mensen zonder enige vorm van roleplay. Je moet altijd, net zoals in het echt, iemand de kans geven om aan eventuele roleplay te kunnen voldoen. Zomaar een te korte roleplay starten met de intentie om "iemand" te kunnen vermoorden zien wij als random deathmatch. En ook dit zal natuurlijk worden bestraft.

Op het moment dat dit gebeurd, kun je dus een /report doen. Een admin zal bepalen of het een RDM is, of dat het "Roleplay" is. Het is dus niet de bedoeling dat je het zelf gaat lopen roepen!

> 1.3 Combat Logging
Combat Logging is niet toegestaan. Onder combat logging verstaan wij dat je binnen een gaande roleplay situatie de server verlaat, bijvoorbeeld ten tijde van een gijzeling, een achtervolging, een ambulance actie of wat dan ook. Het is dan ook de bedoeling dat je bij je huis, of bij de auto garage de server verlaat. Hierdoor kom je de volgende keer ook op die locatie weer terug, en maakt het voor jezelf weer gemakkelijker.

Indien je vroegtijdig de server moet verlaten, kun je dit doen door het te melden via /looc. Je kunt dan bijvoorbeeld melden /looc Achtervolgende agent, sorry ik moet gauw gaan eten. Ik zal mij later melden bij het bureau.
Uiteraard verwachten we dan ook dat de Roleplay op een ander moment wordt voortgezet. Doe je dit niet, is het alsnog Combat Logging.

> 1.4 Breaking Character
Binnen voicechat, of op Twitter ga je NOOIT uit je character. Dit noemen we Breaking Character. Dit is dus niet de bedoeling.
Er is geen enkele reden om Breaking Character te doen.
Mocht een admin je aanspreken, dan kun je dit ook in Roleplay beantwoorden.
Mocht dit niet kunnen, dan zal een admin je altijd mee nemen naar een veilige locatie om even te babbelen zodat anderen hier geen hinder van ondervinden.

Dit geldt dus ook voor Instagram en Twitter. Zorg er voor dat alles in Zevenbeek, dan wel op de IC kanalen op Discord daadwerkelijk In Character is. Zo houd je het voor jezelf, maar ook voor ons overzichtelijk!

> 1.5 Meta Gaming
Het verkrijgen van bepaalde locaties door nieuwe spelers, welke deze locaties via streams en dergelijke gezien hebben, zullen worden bestraft. De locaties moeten ingame worden ontdekt, dan wel worden Roleplayed. Dit houd in dat je best met iemand van de onderwereld zou kunnen optrekken en zo aan een locatie komt. Eventuele twijfel zal worden nagevraagd, indien het verhaal niet klopt, zal de actie worden bestraft!

Onder Metagaming verstaan we informatie gebruiken die je buiten de roleplay hebt opgedaan. Als je bijvoorbeeld met meerdere mensen in een Discord kanaal zit, mag je de vergaarde info daarvan niet gebruiken binnen de Roleplay. Dit is ten strengste verboden. Mochten er verdenkingen zijn van de staff voor metagaming, mogen hiervoor warnings uitgedeeld worden.
Naarmate van de aard van de overtreding zal er een keuze worden gemaakt tot: Waarschuwing of Verbanning van de server voor bepaalde tijd. Doe je het daarna weer, dan ben je niet meer welkom in Zevenbeek.

> 1.6 Rijgedrag
We realiseren ons dat we altijd hard gehandhaaft hebben op "GTA Driving". Dit gaan we wat versoepelen. Dit betekent niet dat je met een motorfiets van een 10 hoog gebouw kan jumpen en vol gas verder rijden. We zijn wat dat betreft geen "stunt stad", maar we willen het wel mogelijk maken om bepaalde zaken wat te vergemakkelijken.

Op het moment dat jouw auto het aan kan, is er een hoop mogelijk. Op het moment dat je achtervolgt wordt door de Politie, en je rijd berg gebied in, dan kan dat. Maar de Politie zal dit dan ook doen. Er zal niet meer hard gekeken worden of "de auto het wel aan kan". Als de auto het kan, dan kan het. Zo niet, loopt men vanzelf vast.
Houdt er wel rekening mee dat de server voor een langere tijd moet aan staan. Waar het niet nodig is, laat dan alsjeblieft de stoplichten in de grond staan en de lantaarnpalen waar ze moeten staan. Gebruik je gezonde verstand en maak het voor jezelf leuk, maar ook voor je tegenstander.

Nog steeds zullen wij handhaven op excessief misbruik. Maar dit zal gaan vallen onder FailRP.

``````

> 2.***Roleplay Regels ***

> 2.1 Uitlokken
Het uitlokken van overheidsdiensten is niet toegestaan. Wij zien het als uitlokken als je steeds bij de politie voorbij rijd, steeds de ANWB belt voor niets of andere zaken die een reactie uitlokken.
Als je dan een politieagent uitlokt, wees dan ook een vent om je te laten staande houden en roleplay dan mee.
(Dit geldt niet alleen voor de ANWB/Politie, maar ook voor andere bedrijven en ook zelfs voor spelers)

> 2.2 Powergaming
Als gijzelnemer kun je een deel "powergamen" als je dit goed inpakt in de roleplay. Als je iemand een geweer op zijn hoofd richt, en je typt /me doet tyraps om, dan is dat geldige roleplay. Het is aan de tegenspeler dan ook dat hij daar aan voldoet. Dat betekent dat die niet opeens kan gaan slaan of kan gaan schieten of iets anders. Je moet je in dat geval dan over geven. In elk ander geval als je opeens achter iemand staat en je doet tyraps om, is geen geldige roleplay en mag ook gemeld worden. Wat dan wel de bedoeling is, is dat het "slachtoffer" een report indient.
Hierbij kunnen de admins de personen aanspreken en de roleplay pauzeren om het recht te zetten.

Voorbeeld van Powergaming:
/me trekt sleutels uit het contactslot

Voorbeeld van hoe het geen Powergaming is:
/me probeert sleutels uit het contactslot te trekken

Hiermee geef je de ander de kans om "leuk" mee te doen. De tegenpartij kan dus doen:
/me heeft niets in de gaten

Waarna jij doet:
/me trekt de sleutels uit het contactslot en stopt ze stiekem in zijn zak

Het uitvoeren van Powergaming is dus niet toegestaan. Enkel in bepaalde gevallen waarbij je het goed roleplayed zou het kunnen, maar daar dient wel goede, kwalitatieve roleplay aan vooraf te gaan. Zorg er voor dat de situaties die er zijn, ook in het "echt" kunnen gebeuren en dat de reacties en de eisen ook "echt" zijn.
Zorg er voor dat de andere speler een keuze heeft. Als iemand aan jouw eisen voldoet, hoef je diegene dus niet alsnog dood te maken. Dit zal als FailRP worden gezien.

> 2.4 "Respawn Rule"
Voorheen was dit de New Life Rule. We hebben besloten om de New Life Rule te herzien. Het was vaak RP slopend om mensen dood te schieten en dan te verwachten dat ze een New Life Rule pakten.

Wat veranderd er?
- Op het moment dat iemand wordt neergestoken, dan wel wordt neergeschoten of van een brug af gegooid wordt o.i.d. dan kan deze persoon ALTIJD geholpen worden door de Ambulance. De persoon hoeft dan niets te vergeten. Op het moment dat de Ambulance, dan wel een ander soort "dokter" zich er mee zal bemoeien, dan komt er een moment dat de persoon in het ziekenhuis terecht komt. Op het moment dat je in het ziekenhuis komt dan zal de Ambulance aangeven hoe lang je moet "herstellen". (dit kan 20, 30, 45 en 60 minuten zijn)
Dit houdt in dat je voor deze tijd je niet mag bemoeien met de gaande Roleplay. Daarna kun je jezelf weer vervoegen in de gaande Roleplay en hoef je niet te zeggen "dat was een goed feestje o.i.d.".

Op het moment dat er geen Ambulance aanwezig is, en je zal moeten "respawnen", dan zal je niet meer je spullen kwijt raken. Na het respawnen moet je MINIMAAL 60 minuten je niet meer bemoeien met de betreffende Roleplay waarin je bent dood gegaan. Uiteraard mag je even gaan "chillen" met andere vrienden of iets dergelijks, maar voor die bepaalde tijd niet meer met de betreffende roleplay waarin je "knock out" bent gegaan.
Je zal dus ook niet meer je spullen verliezen als je in het ziekenhuis respawned. Wel zal hier een (florisant) geld bedrag worden afgeschreven van je contanten of je bankrekening als kosten voor het ziekenhuis.

> 2.4.1 Uitzonderingen
Uitzonderingen zijn nog steeds, als je bent dood gegaan door een fout in de stad, of door iemand die een RDM of een VDM doet, dien altijd dan een /report in. Op deze manier kunnen we je helpen.
Een admin is hierin dan leidend. Een admin zal dan in RP aangeven wat je moet gaan doen. Het kan ook zijn dat een admin het laat afhandelen door een Ambulance.

> 2.5 Perma Death
Dat betekent dus ook dat het mogelijk is om jouw character permanent te laten sterven. Dit houdt dus in dat:
- Alle spullen die je hebt worden verwijderd;
- Je naam wordt verwijderd;
- Je auto's worden verwijderd;
- Je huis wordt vrijgegeven (opnieuw in de verkoop);

Jij bent ten alle tijden ZELF degene die dit beslist. Als je niet Perma dood wilt gaan, dan geldt regel 2.4. Houd er wel rekening mee dat er gevallen "kunnen" zijn waarbij jouw character echt niet meer verder kan. Als jij daadwerkelijk in een grote RP wordt dood geschoten, dan zou je voor jezelf volwassen moeten beslissen of je nog wel verder kan op deze manier.
Wij gaan er vanuit dat wij allen "goede" roleplayers zijn, en dat we dus zelf op een volwassen manier hiermee kunnen omgaan.
Het zou vervelend zijn als het management zich met deze keuzes moet gaan bemoeien omdat je zelf niet capabel genoeg bent om de juiste beslissing te maken.

Overigens, als jouw character perma dood gaat, dan kun je dat vermelden in een ticket, en hierbij een nieuw character aanvragen.

> 2.6 Roleplay 101
Als je op straat ligt en je bent "knock out", dan dient er een ambulance te komen om je te helpen. Hierbij dien je de instructies van de Ambulance Broeder (of een politie agent) op te volgen. Uiteraard kun je dit zelf ook beinvloeden door op een bepaalde manier te reageren dat je onwijs last hebt van je been of iets dergelijks. Hierbij beinvloed je de roleplay en is dit ook aan te moedigen. Als je met 200 onderuit bent gegaan op een motorfiets, dan kun je natuurlijk niet alleen wat schrammen hebben. Roleplay dit dan ook mee. Laat het uitdagend zijn voor het ambulance personeel. Bijvoorbeeld: /me heeft een hartslag maar reageert verder niet. (voorbeeld natuurlijk..)

> 2.7 FailRP
FailRP is een heel erg ruim begrip. Je kunt het zien als een kapstok artikel. We zullen hier een aantal zaken benoemen. Maar dit is allemaal afhankelijk van de ervaring die we hebben. Dit betekent dus ook dat buiten de genoemde zaken, dingen gezien kunnen worden als FailRP.

- Vrienden of kennissen gijzelen voor een overval.
Het is niet toegestaan om tijdens een overval gijzelaars te hebben die bevriend met je zijn.
Zorg dat je een overval goed planned en vraag/huur mensen in die je er bij kunnen helpen. Daarna is het alleen nog een slachtoffer vinden die de gijzelaar is. RP dit dus dan ook goed uit!
- Gigantische stunt achtige dingen uithalen met voertuigen
Zorg er voor dat je rijstijl maar een beetje realistisch blijft. Als jij achtervolgt wordt kun je prima over een grasveld rijden en als je auto het kan, kan er eens een trappetje genomen worden. Een keer een ramp nemen moet dus ook kunnen maar zorg er voor dat het een beetje "realistisch" is.
- Stelen van een overheidsvoertuig zonder enige reden (Zoals genoemd in 4.3)(Politie, ANWB, Ambulance, Taxi, Brandweer)
- Deze lijst zal verder aangevuld worden.

> 2.8 Stemherkenning en Voice Changers
Stemherkenning is niet toegestaan. Je mag dus op basis van iemand zijn stem geluid iemand niet identificeren.


Het gebruik van een Voice Changer is toegestaan. Echter, dit kan alleen aan de telefoon gebruikt worden. Het rond lopen met een speciaal Darth Vader masker is geen reden om een voice changer in de stad te gebruiken. Telefonisch kan dit dus wel.

> 2.9 Value Your Life
Je moet altijd je leven waarderen en spelen alsof gewond raken of vermoord worden echt het einde van je leven betekent waar alles van af hangt. Als iemand je benadert en je bent duidelijk in een minder sterke positie (bijvoorbeeld geen dekking hebben of de persoon heeft een wapen op je gericht en jij hebt nog geen wapen beet), zul je gehoor moeten geven aan de eisen van die persoon. Een aantal voorbeelden:

• Je hebt een wapen in je hand en iemand benadert je van achteren en richt het wapen op je achterhoofd en zegt dat je je handen omhoog moet doen
• Je hebt je wapen in je zak en je tegenspeler heeft een wapen direct op jou gericht en zegt dat je je handen omhoog moet doen
• Je bent chauffeur van een voertuig en iemand richt een wapen op je en zegt dat je moet uitstappen

Dus: Ben jij in het nadeel qua positie / dekking / wapen dan zul je moeten luisteren.

Dit betekent dus ook, als zij de kantjes er van af lopen en je bent in de mogelijkheid om te ontsnappen (bijvoorbeeld, ze kijken niet), dan kun je dit dus ook doen!

> 3.Politie
De Politie is een belangrijk orgaan in de meeste Roleplay servers. Omdat zij meer "rechten" hebben en met zeer veel mensen in aanraking komen, zijn daar ook bepaalde regels voor gemaakt.

> 3.1 Het dienstwapen
Een Politieagent mag nooit een dienstwapen of iets wat bij de dienstuitrusting hoort doorspelen, of verkopen. Hierop staat ontslag en een verbanning van de server.
Eventueel in speciale situaties mag een agent zijn wapen "afgeven", maar dit ligt alleen aan de roleplay. Een agent "mag" zijn leven geven voor een wapen daar het de nationale veiligheid in gevaar zou brengen als hij het wapen zou afgeven.

> 3.2 Illegale zaken als Politieagent
Tijdens de dienst mogen Politieagenten geen illegale activiteiten uitvoeren. Bij illegale activiteiten of het betrappen hier op, kunnen ze hun baan verliezen.
Het verliezen van hun baan is een "Koninklijke zaak".

Bij de Politie geldt de regel dat er ook via de logs kan worden bekeken bij een eventuele verdenking, en dat dit ook gebruikt mag worden voor een ontslag.

> 3.3 Huiszoeking en Telefoon tap
Bij zware vergrijpen is het toegestaan dat de politie, in overleg met een Koning, een telefoon traceert of een huiszoeking doet. Hierbij is het dus mogelijk dat de politie je ten alle tijden kan vinden bij een zwaar vergrijp.
Alleen in overleg met de Koning.

> 3.4 Twitter / Gouden Gids
Twitter/Gouden Gids mag gebruikt worden voor oproepen. Let alleen op, de politie kan ook Twitter lezen. Hierbij is het dus aan te raden om code taal te gebruiken. Indien er geen codetaal gebruikt wordt mag de politie hier op handhaven en hier staande/aanhoudingen op plegen.
Naar gelang het bericht mag de politie op verdenking van de Opium wet, of de wet wapen en munitie fouilleren.

> 3.5 Vluchten voor de Politie
Het is toegestaan om te vluchten voor de politie. Houd alleen wel een paar dingen in gedachten.
- Politie mag niet zomaar fouilleren. Daar moet een reden voor zijn (bijvoorbeeld bij een daadwerkelijke aanhouding, of wanneer het gebied is afgezet en je dus op niet te betreden terrein bent)
- De Politie kan je direct zien als verdachte op het moment dat je weg rijd. De politie voertuigen zijn voorzien van ANPR apparatuur en kunnen daarom dus jouw kenteken vrijwel direct zien en vastzetten. Mocht je weg rijden en vluchten kunnen er straffen op jouw naam worden gezet en daarbij kan er ook een aanhoudings verzoek worden geplaatst. Hierbij krijg je alsnog de straf die je daarvoor verdiend hebt. In dit soort gevallen zit er geen eindtijd in hoe lang dit kan blijven staan.

De Politie behoud zich het recht, om een verzoek tot invordering van jouw voertuig te doen. Dit houdt dus in als jij meer dan 100% van de maximum snelheid weg scheurt zonder enige vorm van RP. (m.a.w., je krijgt een stopteken en je negeert dit steeds en je scheurt steeds weg voor de Fun), dan kan het OM besluiten jouw auto in beslag te nemen.

> 4.Overheidsdiensten
Als overheidsdiensten worden gezien:
- Politie
- Ambulance
- ANWB
- Brandweer
- Taxi Centrale
- DJI

> 4.1 Gijzelen/Overvallen overheidsdiensten
Er zijn 4 overheidsdiensten die niet overvallen of gegijzeld mogen worden.
Dat is Ambulance personeel, ANWB, DJI en de Brandweer. Zij kunnen zeer eenvoudig "gelokt" worden en zijn kwetsbaar hiervoor. Zij kunnen zich ook niet weren tegen eventuele aanvallen.

Als zij uitdienst zijn, en zonder hun dienstkleding zijn, dan zijn het gewoon burgers. Aan de overheidsdiensten overigens wel de schone taak om hier volwassen mee om te gaan, en niet express in dienst gaan als ze gezocht worden voor iets.

> 4.2 Illegale zaken
Tijdens de dienst mogen overheidsdiensten geen illegale activiteiten uitvoeren. Uiteraard zijn ze in hun vrije tijd vrij om te doen wat ze willen. Echter, bij illegale activiteiten of het betrappen hier op, kunnen ze hun baan verliezen.
Het verliezen van hun baan is een "Koninklijke zaak".

> 4.3 Stelen van voertuigen
Voorheen was het niet mogelijk om voertuigen van overheidsdiensten op slot te zetten. Dit kan inmiddels wel. Wij verwachten dan ook dat overheidsdienst medewerkers hier fatsoenlijk mee om gaan.
Daarom is het mogelijk om een overheidsdienst voertuig te stelen. Echter, bij misbruik zal dit gezien worden als FailRP.

> 4.4 Job afhankelijke items
Het is niet toegestaan om "Job specifieke" zaken te verkopen of eventueel af te nemen van overheidsdiensten.
Voorbeelden: EHBO Kit, Overschrijfformulier, Repareer Kits en dergelijke.

> 4.5 RP van de Ambulance is leidend
Op het moment dat de Ambulance aan komt is de Ambulance leidend in de RP. Uiteraard kun je aangeven wat er gebeurd is, maar de Ambu is leidend in deze RP's. Zij bepalen dus of je mee gaat naar het ziekenhuis en hoe lang bepaalde zaken dienen te duren. Zie ook punt 2.4

> 5.Management
Het management van Zevenbeek zorgt er voor dat Zevenbeek gemodereerd wordt. Zij zorgen er voor dat eenieder zich op zijn gemak kan voelen hier. Dat betekent ook dat zij beslissingen maken voor andere spelers indien dat nodig is. (In het kader van een warn/kick of een ban)

> 5.1 Eigenaren
De eigenaren van Zevenbeek staan 100% achter hun Management. Alle beslissingen vanuit het Management zijn definitief.

> 5.2 Het zijn net mensen!
De leden van het Management zijn in eerste instantie ook RP spelers. Voor hun gelden dezelfde regels als voor andere mensen. Als uitzondering hier op, is wanneer ze bezig zijn met hun taken. Zij mogen niet zomaar teleporteren of iets dergelijks, maar dienen ook ergens heen te rijden om mensen te helpen. Heb dus geduld als er iets mis is gegaan. Een lid van het management zal netjes in PM melden dat die onderweg is.

> 5.3 Wacht op Hulp?
Indien je het niet eens bent met een beslissing kan je een stap hoger in beroep gaan. Dit kun je doen via Discord via het Wacht Op Hulp kanaal.

> 5.3 Het maken van Reports.
Wij weten ook dat we een spel aan het spelen zijn, welke gebasseerd is op een bestaand spel. Zo kan er een keer wat mis gaan, of het kan een keer gebeuren dat iemand zich niet gedraagd. Je dient hiervoor een /report aan te maken in het spel.
Houdt er rekening mee dat admins ook bezig zijn. Dus als ze niet meteen voor je neus staan, ga ze dan niet lopen spammen, waarschijnlijk komen ze dan helemaal niet. Zorg er voor dat je /report zo duidelijk mogelijk is. Dus /report HELP zal niet helpen. /report Hallo Admins, ik sta helemaal vast tussen 2 deuren in. Ik kom er met geen mogelijkheid uit. Zou ik geholpen kunnen worden? is een betere manier van communiceren.

Eventuele reports welke via RP op te lossen zijn, dien je ook via RP op te lossen. Dus: /report HELP! IK WORDT IN EEN AUTO ONTVOERD, is iets wat je dus in RP moet oplossen.

> Algemene informatie
• Dit is een stad. Geen server.
• Ben je AFK? Gebruik dan het F3-menu om een animatie aan te zetten. Bijvoorbeeld het roken van een sigaret of het drinken van koffie. (let op na lange inactiviteit wordt je gekickt.)
• Ga je weg? Zeg dan dat je gaat slapen of buiten de stad gaat.
• Gedraag je zoals je in het echte leven ook zou doen. En vergeet niet dat je karakter in de stad leeft, dus het is “het echte leven” voor je karakter.
• Gebruik /me om te beschrijven wat je karakter tijdens de RP doet
• Politiebureaus, gevangenissen en de militaire basis mogen NIET BETREDEN worden, tenzij je bijvoorbeeld naar het bureau gaat om aangifte te doen of met de politie te spreken.
• Je bent verplicht je standaard kleding te veranderen als je voor het eerst in spawnt.
• Het is niet toegestaan om als burger in bepaalde overheids kleding te lopen. Bijvoorbeeld in Politie kleding, Ambulance kleding of in ANWB kleding. Hoewel dit wel in de kleding winkel verkrijgbaar is, mag dit niet gebruikt worden.
• Wil je een toets aan iemand uitleggen? Gebruik dan het woord “spier”. Bijvoorbeeld, “Gebruik de F3-spier om het menu te openen”.
• Je bent verplicht om te allen tijde je voice chat in de stad aan te hebben
• Je kunt met ` toets de afstand van je stem veranderen (bijv fluisteren hoort iemand je als diegene direct naast je staat.)
• Als je iemand wil bereiken gebruik je je mobiele telefoon als je het nummer van die persoon hebt.
• Als je een admin nodig hebt? Kom op Discord en ga naar het wacht op hulp kanaal.
• Heb je vragen, stel ze dan op Discord. Niet in de ingame chat.
• Gebruik je telefoon voor alle in-game communicatie.
• Nep Belletjes naar overheidsdiensten is NIET TOEGESTAAN.
• Als je politie, ambulance, wegenwacht of een taxi belt dien je in je bericht aan te geven wat er aan de hand is. Zo gedetailleerd mogelijk. Als je alleen “kom” typt zal er niemand komen en zal je belletje worden genegeerd.
• Als er een ambulanceverpleegkundige bij je komt, gebruik dan /me om aan te geven wat er met je aan de hand is. Geef hier ook aan hoe je op de behandeling reageert en wat je lichaam doet.
• Als je een wapen bij je draagt die groter is dan wat in je zak past, ben je verplicht een tas te dragen en het pakken van je wapen te roleplayen. Bijvoorbeeld door te typen: “/me pakt een shotgun uit zijn tas”.
• Wil je een wapen testen? Gebruik dan de schietbaan op de Elgin Ave. Niet in de stad!
• De Nederlandse wet is altijd leidend tenzij anders aangegeven binnen Zevenbeek
• Als je voor wat voor reden dan ook bent verbannen, is het niet toegestaan om met een ander account de community te joinen. Denk hierbij aan het joinen van Discord op een ander account of het joinen van de server met een ander account. Hier staat een permanente ban op.

> Streaming Regels
Het is binnen Zevenbeek toegestaan om te streamen. Het beste is wel om dit even met de Staff te overleggen. Zodat wij dit in ieder geval ook weten.
* Zorg er in ieder geval voor als je live bent, en de Discord chat is te horen op stream, dat je een rood balletje voor jouw naam zet: :red_circle:
* Zorg er voor dat de mensen met wie je in Discord zit, dat deze van jouw streaming af weten
* Je bent als streamer een visite kaartje voor Zevenbeek. Mochten er dingen gebeuren, laat het ons weten.
* Doordat je jezelf vrij makkelijk in de picture zet, kunnen wij wat strenger zijn tegen streamers aangezien we live beelden van ze hebben
* Mocht je iets zien bij een andere streamer wat je niet bevalt. Spreek dan een stafflid aan.
* FailRP, RDM, VDM en dat soort zaken On-Stream (ook off-stream natuurlijk) wordt direct bestraft.
* De naam Zevenbeek moet in de titel van de stream staan zodat het ook door ons gevonden kan worden.
* Als je aan het streamen bent, dan is het niet de bedoeling dat je in de spreekkamer zit, of dat de spreekkamer uitgezonden wordt!Voor hulp, informatie of gewoon gezellig kletsen bij Zevenbeek RP, kun je Discord joinen door op het bovenstaande logo te klikken.

Server Status

© 2020 Zevenbeek RP!. Alle Rechten Voorbehouden.